Germanistenlexikon online dating dating for send thread

Rated 3.95/5 based on 769 customer reviews

Wensvervulling schenkt lust, frus¬tratie is onlust. Het gaat hier echter wel om heel subtiele, complexe en vaak latente psychische processen. Dan blijkt dat fictie oorspronkelijk een vorm van wensvervulling is, zij het ook vaak van onbewuste, half bewuste of 'verboden' wensen. Persönliche Erinnerungen an dreißig Jahre deutscher Literaturpsychologie. Erinnerungen als Bausteine einer Wissenschaftsgeschichte.

Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne.

OVER DE SCHADUWZIJDEN VAN PARADIGMAWISSELINGEN WALTER SCHÖNAU [] Sommige dwarsdenkers, die grote omwentelingen in de wetenschap teweeg brachten, zoals Copernicus, Galilei, Darwin en Freud, beseften terdege dat hun ontdekkingen in wijder verband ook een radicale verandering van het gangbare wereld- en mensbeeld met zich mee brachten.

Assen, Amsterdam 1978."WIE KENNIS VERMEERDERT, VERMEERDERT SMART" (PREDIKER ).

Literarische Elemente seines Stils (=Germanistische Abhandlungen Bd 25).

296 pp.(Ed.) Literatuur in psychoanalytisch perspectief. Een inleiding met interpretaties van Multatuli's "Saïdjah en Adinda".

Leave a Reply